การบริหารหน่วยงาน


อ.ดร. ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ


 

ข่าวสารหน่วยงาน

ตารางเดินรถตู้ รับ - ส่ง ประสานมิตร - องครักษ์ สำหรับอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1/ 2559

ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แจ้งตารางเดินรถตู้ รับ - ส่ง ประสานมิตร - องครักษ์ สำหรับอาจารย์ผู้ส...

Monday, August 1, 2016

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ ๖๗ ปี
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิจ เทพสาธร) พร้อมด้วยผู้แทนบุคลากรร่วมวางพวงมาลาสักการะ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ ๖๗ ปี) เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประชุมคณะกรรมการมาตราการประหยัดพลังงานและทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2559 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิจ เทพสาธร และประธานกรรมการ : ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด)ได้ประชุมคณะกรรมการมาตราการประหยัดพลังงานและทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 9 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 946 ชั้น 4 เวลา 9.30-14.00 น. อาคารสำนักงานอธิการบดี(อาคาร 9) พร้อมกันนี้ได้มีพิธีการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบมาสคอต(Mascot) ผู้ส่งผลงานได้แก่ นส.อรอมล เกษรพรมณี และรางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัญอนุรักษ์พลังงาน  << ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>

กิจรรมทางพระพุทธศาสนา"อาสาฬหบูชา"  

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิจ เทพสาธร) ร่วมกับบุคลากรศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ร่วมกิจรรมทางพระพุทธศาสนา"อาสาฬหบูชา" สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ณ หน้าอาคารประสานมิตร(อาคาร 3) วันที่ 15 กรกฎาคม 2559

ซ้อมอพยพหนีไฟอาคารส่วนกลางประจำปี พ.ศ.2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิจ เทพสาธร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม และดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด ผู้อำนว
ยการศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ได้จัดโครงการ “ซ้อมอพยพหนีไฟอาคารส่วนกลางประจำปี พ.ศ.2559” ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2559 << ดูภาพกิจกรรม วันที่ 26 เม.ย. 2559 >>  << ดูภาพกิจกรรม วันที่ 27 เม.ย. 2559 >>  


รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 - 30 กันยายน 2559 
รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเทคนิค 1 - 30 กันยายน 2559 
และอีกหลายตำแหน่ง สังกัดศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิจ เทพสาธร) ร่วมกับบุคลากรศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ร่วมกิจรรมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ชั้น ๑ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  <<ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>

บริการหน่วยงาน บุคลากร นิสิต และแบบฟอร์มการบริการต่างๆ

 

อาคารและสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ห้องเรียน และห้องประชุม ระบบสารสนเทศ
 การขอใช้สถานที่  การขอใช้ไฟฟ้าเพื่อจัดกิจกรรม  การขอใช้ห้อง  แจ้งซ่อมออนไลน์
 การขอยืมวัสดุ,โต๊ะ,เก้าอี้  ยืมเครื่องมือตรวจวัดพลังงาน  การขอใช้โสตฯเพิ่มเติม  องรถออนไลน์
 การขอ จนท.จัด/ขนย้าย  แบบฟอร์มการแจ้งซ่อม  การขอยืมครุภัณฑ์โสตฯ  จองห้องประชุม
   ประกาศอัตราค่าสาธารณูปโภค    

การเงินและบุคคล

บัตรจอดรถ ขนส่ง จราจร

ตารางเดินรถส่วนกลาง

Link มศว
 ระบบเงินเดือน  การขอมีบัตรจอดรถยนต์  15/08/59-15/08/60  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
 ระบบบริหารงานบุคคล  การขอดูบันทึกcctv    e-MeetingSwu
 ระบบเอกสาร  ต่ออายุบัตรสมาร์ทการ์ด    Webmail Swu

 แผนที่เส้นทางจราจร 22 ก.ค. - 7 พ.ย. 2559 ช่วงการปรับปรุงพื้นถนนหน้า โรงเรียนสาธิตฯ
คลิ๊กเพื่อดูแผนที่ >>

 

 

KM : การจัดการความรู้สำหรับองค์กร

ถ้าไม่มีพลังงาน....
ถ้า... ถ้าคนชนบทไม่มีฟืนมาจุดไฟหุงข้าว..  ถ้าคนเมืองไม่มีน้ำมันมาเติมรถ..  ถ้าในบ้านเรากดสวิตช์แล้วไฟไม่ติด..
ถ้าบริษัทห้างร้านใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้ เพราะไฟฟ้า ติดๆ ดับๆ..  ถ้าแม่บ้านไม่มีก๊าซจุดไฟทำครัว..
ถ้าคนที่อาศัยอยู่บนตึกสูงๆ ขึ้นบ้านไม่ได้ เพราะ ลิฟต์ไม่ทำงาน..  ถ้าชาวนาไม่มีน้ำมันเติมรถไถ และรถอีแต๋น..
ถ้าพ่อค้าแม่ขายหรือชาวบ้านร้านตลาดทำการค้าไม่ ได้ เพราะขนส่งสินค้าไม่ได้..
ลองคิดดูสิว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราคงอยู่กันอย่างยากลำบาก บ้านเมืองคงจะอยู่ไม่ได้ ถ้าไม่มีพลังงาน 
พลังงานไม่ใช่น้ำมัน 

พลังงานไม่ใช่แค่น้ำมัน และในเวลาเดียวกัน น้ำมันก็ไม่ใช่พลังงานเพียงรูปแบบเดียว พลังงานเป็นคำไทยที่ผสมกันขึ้นมาจากคำ 2 คำ คือ "พลัง" และ "งาน" หมายถึงพลังต่างๆที่นำ มาใช้ให้เกิดเป็นงาน ดังนั้นพลังงานจึงไม่ใช่มาจากเพียงแค่น้ำมันที่ใช้เติมให้รถวิ่งได้ แต่หมายถึง พลังงานหลายอย่าง เช่น ไฟฟ้า น้ำมัน ถ่าน ฟืน และยังรวมไปถึงสิ่งอื่นๆ ที่ทำให้เกิดงานได้อีก เช่น ลม (เอามาหมุนกังหันวิดน้ำเข้านา หรือเอามาปั่นไฟ) หรือแสงอาทิตย์ (เอามาต้มน้ำให้ร้อน หรือเอามาผลิตพลังไฟฟ้าโดยตรง) 

พลังงานมีกี่อย่าง 
พลังงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ พลังงานใช้แล้วหมด หรือที่นักวิชาการเรียกกันว่าพลังงานสิ้นเปลือง หรือพลังงานฟอสซิล 
ได้แก่ น้ำมัน รวมทั้งหินน้ำมัน ทรายน้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ ที่เรียกว่าใช้แล้วหมดก็ เพราะหามาทดแทนไม่ทันการใช้ พลังงานพวกนี้ปกติแล้วจะอยู่ใต้ดิน ถ้าไม่ขุดขึ้นมาใช้ตอนนี้ ก็ เก็บไว้ให้ลูกหลานใช้ได้ในอนาคต บางทีจึงเรียกว่าพลังงานสำรอง