อาจารย์ ดร. ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด
ผู้ช่วยอธิการบดี/ผู้อำนวยการส่วนพัฒนากายภาพ


ขออภัยหากเนื้อหาหรือลิ้งค์บางส่วนใช้งานไม่ได้ เนื่องจากกำลังปรับปรุง  สอบถามโทร. 12122
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม และ งานพัฒนาและบำรุงรักษา ย้ายสำนักงานชั่วคราว  
หน่วยงานสามารถติดต่อทั้ง2ส่วนงานได้ที่ ชั้น1(อาคารฝ่ายซ่อมบำรุงและพัสดุ) หลังอาคารสำนักงานอธิการบดี ติดต่อ งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม แผนกอาคารและสาธารณูปโภค โทร.15890 แผนกสิ่งแวดล้อม โทร.15200,12143 และ งานพัฒนาและบำรุงรักษา แผนกวิศวกรรมและพัฒนา โทร.12200,15201 

แผนกอาคารและสาธารณูปโภค งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ให้บริการออนไลน์
แผนกอาคารฯใหบริการซ่อมบำรุงออนไลน์ดานระบบสาธารณูปโภคของอาคารและพื้นที่สวนกลางไดแกซอมแซมและบํารุงรักษาระบบ ไฟฟา ระบบประปา ระบบโทรศัพท ระบบเคร ื่องปรับอากาศ  ระบบบําบัดน ้ํ าเสีย ไฟถนน และระบบสื่อสาร รวมทั้งซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์(เบื้องต้น) หน่วยงาน/บุคลากรสามารถใช้งานได้ที่นี่ (แจ้งซ่อมคลิ๊ก)

ประกาศ ปรับอัตราค่าไฟฟ้า-น้ำประปาสำหรับผู้ประกอบกิจการและร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย

อัตราค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า-น้ำประปา) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ กิจการ ร้านค้า ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นดังนี้
   - ผู้ประกอบธุรกิจภายในมหาวิทยาลัย / ค่าไฟฟ้า  หน่วยละ 6 บาท // ค่าน้ำประปา หน่วยละ 20  บาท 
   - ผู้รับเหมาก่อสร้าง/ผู้รับเหมาต่างๆ / ค่าไฟฟ้า  หน่วยละ 10 บาท //  ค่าน้ำประปา หน่วยละ 20  บาท 

ข่าวสารหน่วยงาน

แจ้งตารางเดินรถอาจารย์คุมสอบ

ตารางเดินรถอาจารย์คุมสอบปลายภาคระหว่างวันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2559 สามารถดาวโหลดได้ตามเอกสารแนบ

Wednesday, November 30, 2016

บริการหน่วยงาน บุคลากร นิสิต และแบบฟอร์มการบริการต่างๆ

 

อาคารและสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ห้องเรียน และห้องประชุม ระบบสารสนเทศ
 การขอใช้สถานที่  การขอใช้ไฟฟ้าเพื่อจัดกิจกรรม  การขอใช้ห้อง  แจ้งซ่อมออนไลน์
 การขอยืมวัสดุ,โต๊ะ,เก้าอี้  ยืมเครื่องมือตรวจวัดพลังงาน  การขอใช้โสตฯเพิ่มเติม  องรถออนไลน์
 การขอ จนท.จัด/ขนย้าย  แบบฟอร์มการแจ้งซ่อม  การขอยืมครุภัณฑ์โสตฯ  จองห้องประชุม
 ขอติดป้ายประชาสัมพันธ์  ประกาศอัตราค่าสาธารณูปโภค    

การเงินและบุคคล

บัตรจอดรถ ขนส่ง จราจร

ตารางเดินรถส่วนกลาง

Link มศว
 ระบบเงินเดือน  การขอมีบัตรจอดรถยนต์  15/08/59-15/08/60  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
 ระบบบริหารงานบุคคล  การขอดูบันทึกcctv    e-MeetingSwu
 ระบบเอกสาร  ต่ออายุบัตรสมาร์ทการ์ด    Webmail Swu

 แผนที่เส้นทางจราจร 22 ก.ค. - 7 พ.ย. 2559 ช่วงการปรับปรุงพื้นถนนหน้า โรงเรียนสาธิตฯ
คลิ๊กเพื่อดูแผนที่ >>

 

 

KM : การจัดการความรู้สำหรับองค์กร

ถ้าไม่มีพลังงาน
ถ้า... ถ้าคนชนบทไม่มีฟืนมาจุดไฟหุงข้าว..  
ถ้าคนเมืองไม่มีน้ำมันมาเติมรถ..  ถ้าในบ้านเรากดสวิตช์แล้วไฟไม่ติด..
ถ้าบริษัทห้างร้านใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้ เพราะไฟฟ้า ติดๆ ดับๆ..  ถ้าแม่บ้านไม่มีก๊าซจุดไฟทำครัว..
ถ้าคนที่อาศัยอยู่บนตึกสูงๆ ขึ้นบ้านไม่ได้ เพราะ ลิฟต์ไม่ทำงาน..  ถ้าชาวนาไม่มีน้ำมันเติมรถไถ และรถอีแต๋น..
ถ้าพ่อค้าแม่ขายหรือชาวบ้านร้านตลาดทำการค้าไม่ ได้ เพราะขนส่งสินค้าไม่ได้..
ลองคิดดูสิว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราคงอยู่กันอย่างยากลำบาก บ้านเมืองคงจะอยู่ไม่ได้ ถ้าไม่มีพลังงาน 
พลังงานไม่ใช่น้ำมัน 

พลังงานไม่ใช่แค่น้ำมัน และในเวลาเดียวกัน น้ำมันก็ไม่ใช่พลังงานเพียงรูปแบบเดียว พลังงานเป็นคำไทยที่ผสมกันขึ้นมาจากคำ 2 คำ คือ "พลัง" และ "งาน" หมายถึงพลังต่างๆที่นำ มาใช้ให้เกิดเป็นงาน ดังนั้นพลังงานจึงไม่ใช่มาจากเพียงแค่น้ำมันที่ใช้เติมให้รถวิ่งได้ แต่หมายถึง พลังงานหลายอย่าง เช่น ไฟฟ้า น้ำมัน ถ่าน ฟืน และยังรวมไปถึงสิ่งอื่นๆ ที่ทำให้เกิดงานได้อีก เช่น ลม (เอามาหมุนกังหันวิดน้ำเข้านา หรือเอามาปั่นไฟ) หรือแสงอาทิตย์ (เอามาต้มน้ำให้ร้อน หรือเอามาผลิตพลังไฟฟ้าโดยตรง) 

พลังงานมีกี่อย่าง
พลังงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ พลังงานใช้แล้วหมด หรือที่นักวิชาการเรียกกันว่าพลังงานสิ้นเปลือง หรือพลังงานฟอสซิล 

ได้แก่ น้ำมัน รวมทั้งหินน้ำมัน ทรายน้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ ที่เรียกว่าใช้แล้วหมดก็ เพราะหามาทดแทนไม่ทันการใช้ พลังงานพวกนี้ปกติแล้วจะอยู่ใต้ดิน ถ้าไม่ขุดขึ้นมาใช้ตอนนี้ ก็ เก็บไว้ให้ลูกหลานใช้ได้ในอนาคต บางทีจึงเรียกว่าพลังงานสำรอง