อาจารย์ ดร. ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด
ผู้ช่วยอธิการบดี/ผู้อำนวยการส่วนพัฒนากายภาพ


ขออภัยหากเนื้อหาหรือลิ้งค์บางส่วนใช้งานไม่ได้ เนื่องจากกำลังปรับปรุง  สอบถามโทร. 12122
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี วันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิจ เทพสาธร) พร้อมด้วยผู้แทนบุคลากร ร่วมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี วันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ ๒๒ ปี วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์

 

มศว เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ณ ตำบลหนองแสง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ณ ตำบลหนองแสง ตามที่ส่วนกิจการเพื่อสังคม มศว ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก : ระยะที่ 1 จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ

 

- จุดจอดรถตู้และตารางเวลา 
ตารางเดินรถตู รับ-สง อาจารยและบุคลากรปฏิบัติงาน มศว ประสานมิตรและ มศว องครักษ ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559

- จุดจอดรถบัสและเส้นทาง 
เส้นทางที่ 1 สายวิภาวดี เส้นทางที่ 2 สายรามอินทรา

ขั้นตอน/แบบฟอร์ม การให้บริการสำหรับบุคลากรและนิสิต

อาคารและสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ห้องเรียน และห้องประชุม ระบบสารสนเทศ
 การขอใช้สถานที่  การขอใช้ไฟฟ้าเพื่อจัดกิจกรรม  การขอใช้ห้อง  แจ้งซ่อมออนไลน์
 การขอยืมวัสดุ,โต๊ะ,เก้าอี้  ยืมเครื่องมือตรวจวัดพลังงาน  การขอใช้โสตฯเพิ่มเติม  องรถออนไลน์
 การขอ จนท.จัด/ขนย้าย  แบบฟอร์มการแจ้งซ่อม  การขอยืมครุภัณฑ์โสตฯ  จองห้องประชุม
 ขอติดป้ายประชาสัมพันธ์  ประกาศอัตราค่าสาธารณูปโภค  การใช้ห้องนอกเวลา**  

การเงินและบุคคล

บัตรจอดรถ ขนส่ง จราจร

ตารางเดินรถส่วนกลาง

Link มศว
 ระบบเงินเดือน  การขอมีบัตรจอดรถยนต์  แบบชี้แจงรถไป อร.ช้า  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
 ระบบบริหารงานบุคคล  การขอดูบันทึกcctv    e-MeetingSwu
 ระบบเอกสาร  ต่ออายุบัตรสมาร์ทการ์ด    Webmail Swu

 

แบบฟอร์มการขอมีบัตรจอดรถยนต์  

 

แบบฟอร์มขอมีบัตรผ่านเข้า-ออกบริเวณ มศว ประสานมิตร(ด้านหน้า) - (ด้านหลัง)   
แบบฟอร์มขอต่ออายุการใช้บัตรผ่านเข้า-ออกอาคารที่จอดรถใต้ดิน(ด้านหน้า) - (ด้านหลัง) 

  กรุณาดาวน์โหลดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และต้องPrint มาในแผ่นเดียวกัน !!! 

ประกาศรับสมัครงาน 

ตำแหน่งที่ 1 สถาปนิก 1 ตำแหน่ง 
ตำแหน่งที่ 2 ช่างเทคนิค 3 ตำแหน่ง 
ตำแหน่งที่ 3 วิศวกรเครื่องกล 1 ตำแหน่ง 

รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 02649 5000 ต่อ 15638   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่