การบริหารหน่วยงาน


อ.ดร. ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด
ผู้อำนวยการศูนย์ฯข่าวสารหน่วยงาน

22 ก.ค. - 7 พ.ย. 59 ปิดประตูเข้า-ออกมหาวิทยาลัย ด้านประตูแดนตะวัน (ประตู 2) และทางขึ้น-ลงที่จอดรถใต้ดินบริเวณแลมป์ 2

เรื่อง ปิดประตูเข้า – ออกมหาวิทยาลัย เรียน อาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตฯ ตามที่ ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ มหาวิทยาลัยศรีนคร...

Tuesday, July 12, 2016

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิจ เทพสาธร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม และดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ได้จัด "โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 และวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดี(อาคาร 9) และบริเวณอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มศว ประสานมิตร  << ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>

แผนที่เส้นทางจราจร 22 ก.ค. - 7 พ.ย. 2559 ช่วงการปรับปรุงพื้นถนนหน้า โรงเรียนสาธิตฯ
คลิ๊กเพื่อดูแผนที่ >>

กิจรรมทางพระพุทธศาสนา"อาสาฬหบูชา"  

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิจ เทพสาธร) ร่วมกับบุคลากรศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ร่วมกิจรรมทางพระพุทธศาสนา"อาสาฬหบูชา" สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ณ หน้าอาคารประสานมิตร(อาคาร 3) วันที่ 15 กรกฎาคม 2559

ซ้อมอพยพหนีไฟอาคารส่วนกลางประจำปี พ.ศ.2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิจ เทพสาธร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม และดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด ผู้อำนว
ยการศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ได้จัดโครงการ “ซ้อมอพยพหนีไฟอาคารส่วนกลางประจำปี พ.ศ.2559” ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2559 << ดูภาพกิจกรรม วันที่ 26 เม.ย. 2559 >>  << ดูภาพกิจกรรม วันที่ 27 เม.ย. 2559 >>  

การประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานประจำหน่วยงาน ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2/2559
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย (ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานประจำหน่วยงาน ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 9B ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี  ดูภาพการประชุมเพิ่มเติม>>    รายงานการประชุม>>

ศึกษาดูงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน 
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ได้จัดโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม เรื่อง "การศึกษาดูงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน" เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30น. ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง  << ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>

บริการหน่วยงาน บุคลากร นิสิต และแบบฟอร์มการบริการต่างๆ

 

อาคารและสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ห้องเรียน และห้องประชุม ระบบสารสนเทศ
 การขอใช้สถานที่  การขอใช้ไฟฟ้าเพื่อจัดกิจกรรม  การขอใช้ห้อง  แจ้งซ่อมออนไลน์
 การขอยืมวัสดุ,โต๊ะ,เก้าอี้  ยืมเครื่องมือตรวจวัดพลังงาน  การขอใช้โสตฯเพิ่มเติม  องรถออนไลน์
 การขอ จนท.จัด/ขนย้าย  แบบฟอร์มการแจ้งซ่อม  การขอยืมครุภัณฑ์โสตฯ  จองห้องประชุม
   ประกาศอัตราค่าสาธารณูปโภค    

การเงินและบุคคล

บัตรจอดรถ ขนส่ง จราจร

ตารางเดินรถส่วนกลาง

Link มศว
 ระบบเงินเดือน  การขอมีบัตรจอดรถยนต์  งานปริญญาบัตร 5-8 มิ.ย  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
 ระบบบริหารงานบุคคล  การขอดูบันทึกcctv  เทอม3/58 พ.ค-ส.ค 59  e-MeetingSwu
 ระบบเอกสาร      Webmail Swu

 

 

KM : การจัดการความรู้สำหรับองค์กร

ถ้าไม่มีพลังงาน....
ถ้า... ถ้าคนชนบทไม่มีฟืนมาจุดไฟหุงข้าว..  ถ้าคนเมืองไม่มีน้ำมันมาเติมรถ..  ถ้าในบ้านเรากดสวิตช์แล้วไฟไม่ติด..
ถ้าบริษัทห้างร้านใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้ เพราะไฟฟ้า ติดๆ ดับๆ..  ถ้าแม่บ้านไม่มีก๊าซจุดไฟทำครัว..
ถ้าคนที่อาศัยอยู่บนตึกสูงๆ ขึ้นบ้านไม่ได้ เพราะ ลิฟต์ไม่ทำงาน..  ถ้าชาวนาไม่มีน้ำมันเติมรถไถ และรถอีแต๋น..
ถ้าพ่อค้าแม่ขายหรือชาวบ้านร้านตลาดทำการค้าไม่ ได้ เพราะขนส่งสินค้าไม่ได้..
ลองคิดดูสิว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราคงอยู่กันอย่างยากลำบาก บ้านเมืองคงจะอยู่ไม่ได้ ถ้าไม่มีพลังงาน 
พลังงานไม่ใช่น้ำมัน 

พลังงานไม่ใช่แค่น้ำมัน และในเวลาเดียวกัน น้ำมันก็ไม่ใช่พลังงานเพียงรูปแบบเดียว พลังงานเป็นคำไทยที่ผสมกันขึ้นมาจากคำ 2 คำ คือ "พลัง" และ "งาน" หมายถึงพลังต่างๆที่นำ มาใช้ให้เกิดเป็นงาน ดังนั้นพลังงานจึงไม่ใช่มาจากเพียงแค่น้ำมันที่ใช้เติมให้รถวิ่งได้ แต่หมายถึง พลังงานหลายอย่าง เช่น ไฟฟ้า น้ำมัน ถ่าน ฟืน และยังรวมไปถึงสิ่งอื่นๆ ที่ทำให้เกิดงานได้อีก เช่น ลม (เอามาหมุนกังหันวิดน้ำเข้านา หรือเอามาปั่นไฟ) หรือแสงอาทิตย์ (เอามาต้มน้ำให้ร้อน หรือเอามาผลิตพลังไฟฟ้าโดยตรง) 

พลังงานมีกี่อย่าง 
พลังงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ พลังงานใช้แล้วหมด หรือที่นักวิชาการเรียกกันว่าพลังงานสิ้นเปลือง หรือพลังงานฟอสซิล 
ได้แก่ น้ำมัน รวมทั้งหินน้ำมัน ทรายน้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ ที่เรียกว่าใช้แล้วหมดก็ เพราะหามาทดแทนไม่ทันการใช้ พลังงานพวกนี้ปกติแล้วจะอยู่ใต้ดิน ถ้าไม่ขุดขึ้นมาใช้ตอนนี้ ก็ เก็บไว้ให้ลูกหลานใช้ได้ในอนาคต บางทีจึงเรียกว่าพลังงานสำรอง