ส่วนพัฒนากายภาพ ร่วมกับสำนักงานเขตวัฒนา จัดกิจกรรม "อโศกมนตรี : The Clean Road" ครั้งที่ 2

Suparat Chana 0 21

ส่วนพัฒนากายภาพ ร่วมกับสำนักงานเขตวัฒนา จัดกิจกรรม "อโศกมนตรี : The Clean Road" ครั้งที่ 2 เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน โดยมีเหล่าจิตอาสา ทั้งนิสิต บุคลากร จากมศว เขตวัีัฒนา และองค์กรเอกชนซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนอโศกมนตรี ร่วมกันกวาดล้างถนนอโศกมนตรี และเช็ดถูราวกั้นถนน ตลอดจนป้ายให้ข้อมูลต่างๆ ตั้งแต่เชิงสะพานข้ามคลองแสนแสบไปจนถึงปั้มน้ำมันเชลล์

      

ส่วนพัฒนากายภาพ มศว ดำเนินการจัดทำลู่วิ่งรอบสนามกีฬากลางฯ

Suparat Chana 0 40

ส่วนพัฒนากายภาพ มศว ดำเนินการจัดทำลู่วิ่งรอบสนามกีฬากลางฯ เพื่อให้นิสิต อาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไป ตลอดจนชุมชนย่านถนนอโศกมนตรี ใช้เป็นพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561

   

RSS