ส่วนพัฒนากายภาพ มศว ตรวจรับมอบงานปรับปรุงอาคารพักขยะกลางของมหาวิทยาลัย

Suparat Chana 0 12

ส่วนพัฒนากายภาพ มศว ตรวจรับมอบงานปรับปรุงอาคารพักขยะกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งโรงพักขยะกลางนี้จะเน้นการคัดแยกขยะเปียก ขยะจากเศษวัชพืชและเศษกิ่งไม้(นำมาทำปุ๋ย) ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย

   

ส่วนพัฒนากายภาพ จัดโครงการ "ซ้อมอพยพหนีไฟอาคารส่วนกลาง ประจำปี พ.ศ.2561"

Suparat Chana 0 28

ส่วนพัฒนากายภาพ จัดโครงการ "ซ้อมอพยพหนีไฟอาคารส่วนกลาง ประจำปี พ.ศ.2561" ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2561โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีดับเพลิงคลองเตย และศูนย์เอราวัณ กรุงเทพมหานคร ในการบรรยาย การสาธิตและฝึกปฏิบัติการดับเพลิงประเภทต่างๆ พร้อมจำลองเหตุการณ์เกิดอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของบุคลากรภายในอาคาร ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) และอาคารคณะสังคมศาสตร์ ....ดูภาพทั้งหมดในอัลบั้ม Click

   

ส่วนพัฒนากายภาพ ร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มศว จัดโครงการสัมมนา "แนวทางรับมือและป้องกันอุบัติภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม"

Suparat Chana 0 1

 ส่วนพัฒนากายภาพ ร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มศว จัดโครงการสัมมนา "แนวทางรับมือและป้องกันอุบัติภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวและอันตรายจากแผ่นดินไหว และเรื่องการเตรียมตัวเพื่อรับมือต่อภัยแผ่นดินไหว ทั้งยังได้รับเกียรติจาก คุณชูเลิศ จิตเจือจุน คณะทำงานตรวจสอบปัญหาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง และผู้ชำนาญการด้านโยธา สภาวิศวกร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องสาเหตุการวิบัติของอาคารและการก่อสร้าง และเรื่อง แนวทางการตรวจสอบสภาพอาคารเก่า และแนวทางแก้ไขปัญหาโครงสร้าง ณ ห้องกิ่งกัญญา 1 (ชั้น5) โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26

      

RSS