ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการสัมมนา "แนวทางรับมือและป้องกันอุบัติภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม"

Suparat Chana 0 26
เอกสารประกอบคำบรรยาย ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์  จ้อยกลัด 

บรรยายแผ่นดินไหว มศว_rev02 

เอกสารประกอบคำบรรยาย คุณชูเลิศ  จิตเจือจุน

01-Case Building Failure

02-Structure Assessment

03-Foundation Assessment

04-Center One

05 Uplift ท้ายบ้าน

ขออภัยในความไม่สะดวก

Suparat Chana 0 22

ส่วนพัฒนากายภาพ ดำเนินการปรับปรุงโรงพักขยะกลาง ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2561 ถึง 16 กรกฎาคม 2561 จึงขอความร่วมมือหน่วยงานนำขยะไปทิ้งในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขอใช้ห้องประชุมออนไลน์

Suparat Chana 0 248

ขณะนี้อนุมัติการจองห้องให้เฉพาะบุคลากร มศว เท่านั้น หากนิสิตต้องการจองห้องให้ติดต่ออาจารย์ที่ ปรึกษาหรือส่วนกิจการนิสิต บุคคลภายนอกติดต่อฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกอาคารและสาธารณูปโภค งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดีโทร 15889 หรือ 15890

RSS