You have not defined any Tabs to show. Please add a Tab via the 'Edit Content' link.

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

การขอใช้รถ การแจ้งซ่อม การขอใช้ห้อง การขอใช้ห้องนอกเวลา การขอใช้อุปกรณ์

                           

ตารางเดินรถตู้ และรถบัส รับ-ส่ง อาจารย์และบุคลากรปฏิบัติงาน มศว ประสานมิตรและ
มศว องครักษ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

ข่าวสารส่วนพัฒนากายภาพ

ส่วนพัฒนากายภาพ ตรวจความเรียบร้อยงานลู่วิ่งรอบสนามกีฬากลาง มศว ก่อนจะเปิดให้บุคลากร นิสิต บุคคลทั่วไปได้ใช้เป็นแหล่งสำหรับออกกำลังกาย และเพื่อการเรียนการสอน ต่อไป

ส่วนพัฒนากายภาพ ตรวจความเรียบร้อยงานลู่วิ่งรอบสนามกีฬากลาง มศว ก่อนจะเปิดให้บุคลากร นิสิต บุคคลทั่วไปได้ใช้เป็นแหล่งสำหรับออกกำลังกาย และเพื่อการเรียนการสอน ต่อไป

      

ส่วนพัฒนากายภาพ ร่วมกับสำนักงานเขตวัฒนา จัดกิจกรรม "อโศกมนตรี : The Clean Road" ครั้งที่ 2

ส่วนพัฒนากายภาพ ร่วมกับสำนักงานเขตวัฒนา จัดกิจกรรม "อโศกมนตรี : The Clean Road" ครั้งที่ 2

ส่วนพัฒนากายภาพ ร่วมกับสำนักงานเขตวัฒนา จัดกิจกรรม "อโศกมนตรี : The Clean Road" ครั้งที่ 2 เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน โดยมีเหล่าจิตอาสา ทั้งนิสิต บุคลากร จากมศว เขตวัีัฒนา และองค์กรเอกชนซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนอโศกมนตรี ร่วมกันกวาดล้างถนนอโศกมนตรี และเช็ดถูราวกั้นถนน ตลอดจนป้ายให้ข้อมูลต่างๆ ตั้งแต่เชิงสะพานข้ามคลองแสนแสบไปจนถึงปั้มน้ำมันเชลล์

      

RSS

 

โครงการปรับปรุงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง และภูมิทัศน์   ปีที่ 69 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ