โครงการปรับปรุงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง และภูมิทัศน์   ปีที่ 69 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                

                

                   

You have not defined any Tabs to show. Please add a Tab via the 'Edit Content' link.

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

การขอใช้รถ การแจ้งซ่อม การขอใช้ห้อง การขอใช้ห้องนอกเวลา การขอใช้อุปกรณ์

                           

ตารางเดินรถตู้ และรถบัส รับ-ส่ง อาจารย์และบุคลากรปฏิบัติงาน มศว ประสานมิตรและ
มศว องครักษ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ข่าวสารส่วนพัฒนากายภาพ

ส่วนพัฒนากายภาพ จัดโครงการ "ซ้อมอพยพหนีไฟอาคารส่วนกลาง ประจำปี พ.ศ.2561"

ส่วนพัฒนากายภาพ จัดโครงการ "ซ้อมอพยพหนีไฟอาคารส่วนกลาง ประจำปี พ.ศ.2561"

ส่วนพัฒนากายภาพ จัดโครงการ "ซ้อมอพยพหนีไฟอาคารส่วนกลาง ประจำปี พ.ศ.2561" ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2561โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีดับเพลิงคลองเตย และศูนย์เอราวัณ กรุงเทพมหานคร ในการบรรยาย การสาธิตและฝึกปฏิบัติการดับเพลิงประเภทต่างๆ พร้อมจำลองเหตุการณ์เกิดอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของบุคลากรภายในอาคาร ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) และอาคารคณะสังคมศาสตร์ ....ดูภาพทั้งหมดในอัลบั้ม Click

      

   

ขออภัยในความไม่สะดวก

ขออภัยในความไม่สะดวก

ส่วนพัฒนากายภาพ ดำเนินการปรับปรุงโรงพักขยะกลาง ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2561 ถึง 16 กรกฎาคม 2561 จึงขอความร่วมมือหน่วยงานนำขยะไปทิ้งในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้

 

ส่วนพัฒนากายภาพ ร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มศว จัดโครงการสัมมนา "แนวทางรับมือและป้องกันอุบัติภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม"

ส่วนพัฒนากายภาพ ร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มศว จัดโครงการสัมมนา "แนวทางรับมือและป้องกันอุบัติภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม"

 ส่วนพัฒนากายภาพ ร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มศว จัดโครงการสัมมนา "แนวทางรับมือและป้องกันอุบัติภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวและอันตรายจากแผ่นดินไหว และเรื่องการเตรียมตัวเพื่อรับมือต่อภัยแผ่นดินไหว ทั้งยังได้รับเกียรติจาก คุณชูเลิศ จิตเจือจุน คณะทำงานตรวจสอบปัญหาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง และผู้ชำนาญการด้านโยธา สภาวิศวกร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องสาเหตุการวิบัติของอาคารและการก่อสร้าง และเรื่อง แนวทางการตรวจสอบสภาพอาคารเก่า และแนวทางแก้ไขปัญหาโครงสร้าง ณ ห้องกิ่งกัญญา 1 (ชั้น5) โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26

        

       

RSS